on 08 Febreiro 2021
 

Academia Galega de Seguridade Pública
RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDO-IA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), para licenciados ou graduados en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e técnicos superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas, co obxectivo de acadar a
formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Destinatarios/as
a) Licenciados/as ou graduados/as en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
b) Técnicos/as superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas

Requisitos xerais:
a) Estar en posesión do título de licenciado ou graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ou de técnico superior en Animación de Actividades Físicas e Deportivas
b) Non atoparse inscrito de forma definitiva na sección ou seccións correspondentes do Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

O prazo de inscrición será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210208/AnuncioO3C2-260121-0002_gl.pdf

on 05 Febreiro 2021
 

Academia Galega de Seguridade Pública
RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2021 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

Destinatarios/as
Persoas inscritas no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia que estean obrigadas a renovar a inscrición antes do 31 de decembro de 2021. Non obstante, poderán inscribirse aqueles que teñen que renovar a inscrición con posterioridade á data sinalada, pero só serán seleccionados no caso de existir prazas vacantes.

O prazo de inscrición será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioO3C2-260121-0003_gl.pdf

on 03 Febreiro 2021
 

Este curso pretende desenvolver un coñecemento no ámbito dos sistemas de automatización de procesos para implementar sistemas de software intelixentes nas empresas, é un programa enfocado ao emprego, no que a persoa candidata adquirirá todas as habilidades técnicas e profesionais necesarias para incorporarse a un equipo de automatización de procesos.

Requisitos: ter entre 18 e 36 anos e estudos mínimos de Formación profesional superior ou Universidade.

A duración do programa é de 14 semanas nunha modalidade virtual e adquírese un diploma ao finalizar a formación.

Inscríbete: https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation

on 03 Febreiro 2021
 

A Asociación de Comerciantes, Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental, directiva da executiva de Autónomos de Galiia "APE", levará a cabo ao longo deste mes de febreiro 28 cursos de formación gratuítos para autónomos e traballadores na modalidade de teleformación

Accede a ales aquí: https://apegalicia.gal/?fbclid=IwAR1Q0ebEOhZ528uWj-s5SIz8URyIGoJ79DcNpoc-GtnswksDcxbF7kHoU6M

on 03 Febreiro 2021
 

O próximo día 4 febreiro ás 11.00 h. terá lugar o evento " European Info Day L& W in Ireland "organizado conxuntamente por Eures España

e EURES Irlanda.

Nesta sesión en liña, conselleiros/as EURES irlandeses/as presentarannos as condicións de vida e traballo en Irlanda, destino moi popular para os españois que buscan emprego no exterior, ofrecendo información relevante sobre o seu mercado de traballo, ofertas de emprego, cualificaciones máis demandadas, así como, aspectos de gran interese sobre a vida neste país, tales como o aloxamento, o prezo dalgúns produtos básicos, etc.

Tras a súa presentación, conselleiros EURES españois trasladaranlles as preguntas recollidas no chat que os participantes formulasen.

Incríbete aquí: https://www.europeanjobdays.eu/european-info-day-eures-ireland-spain

on 03 Febreiro 2021
 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (código de procedemento PL600A).

Duración
Con carácter xeral, cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media, de luns a xoves. No caso de suspenderse algunha sesión por coincidir cunha festividade local ou por outra circunstancia, esta recuperarase ao longo do curso.

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210203/AnuncioG0598-220121-0001_gl.pdf