on 19 Febreiro 2021

Obradoiro sobre o Emprendemento Cooperativo no Medio Rural: Oportunidades de Negocio

Inscrición gratuíta!

Modalidade: en liña a través da aula virtual.

Datas de celebración: 23 e 25 de febreiro e 2, 4 e 9 de marzo de 2021.

Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

 Preme nesta ligazón para consultar o programa:
https://lnkd.in/dYDCENz

 Inscrición: https://lnkd.in/dKKPDwE

Máis información: https://lnkd.in/dbfkrHW

Para máis información: www.agaca.coop

on 19 Febreiro 2021

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
ORDE do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2021 (código de procedemento ED527A).

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Para seren admitidas á realización das probas, as persoas aspirantes deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Estaren en idade legal laboral ou teren a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.
b) Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 22 de febreiro ao día 8 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 21 de xuño ao día 5 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221-0002_gl.pdf

on 17 Febreiro 2021

Neste buscador podes consultar as ofertas de formación publicadas e promovidas por Emprego Galicia a través de diferentes convocatorias de axudas, convenios e outros instrumentos de financiamento, de tal xeito que todas as accións formativas que presentamos son totalmente gratuítas.

No detalle de cada acción formativa podes consultar a información máis relevante en relación con: especialidade, contidos, nivel de certificado profesional, data de inicio prevista, horario, modalidade de impartición, localidade, centro de formación e datos de contacto do mesmo.

Tendo en conta que en moitas das convocatorias as entidades ou empresas que imparten a formación poden optar pola selección directa do alumnado, se tes interese en solicitar unha acción formativa e cumpres os requirimentos, podes:

1- Solicitala a través da oficina virtual, a través do persoal de orientación, ou na túa oficina de emprego, para o caso de que a selección se realice por sondaxe xestionada por esta última e/ou,

2- Poñerte en contacto co centro de formación, no caso de que esta entidade teña optado pola selección directa das persoas participantes.

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscador-formacion.html

CURSOS AFD A ESTRADA:

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE

XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 

on 17 Febreiro 2021

Bótalle un ollo a todos os que teñen dispoñibles no seguinte enlace: https://plataformavoluntariado.org/formacion-del-voluntariado/

on 16 Febreiro 2021

A Universidade Nacional de Educación a Distancia puxo en marcha novos cursos de formación en liña.
Estes cursos ofrecidos pola UNED/UNED son totalmente gratuítos e abertos para todo o mundo, polo que non requiren ningunha matrícula.

Os cursos que polo momento xa están abertos son os seguintes:

 • Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Básico)
 • Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Medio)
 • Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Avanzado)
 • Aprendizaxe da pronuncia inglesa a través de cancións e textos literarios
 • Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Básico)
 • Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Medio)
 • Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Avanzado)
 • Gramática inglesa para curso de acceso (2021).
 • A redacción do Traballo de Fin de Grao en seis pasos.
 • Servizos Sociosanitarios e Sociais no Traballo Social
 • Iniciación á escritura de guion cinematográfico
 • O patrimonio Ibérico Clasificado pola Unesco (II). Estudos de caso: Coimbra e Salamanca
 • Os cursos están abertos 24 horas ao día polo que podes realizalos no teu tempo libre. Os cursos contas con material didáctico como vídeos e apuntamentos en PDF.
  Para obter máis información sobre os cursos en liña ofrecidos pola UNED/UNED , visita a web da UNED/UNED: https://iedra.uned.es/
on 16 Febreiro 2021

Escola Galega de Administración Pública
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laboráis, nivel básico, para persoal empregado público,
traballador por conta allea ou autónomo/a, empresario/a e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 ao 26 de febreiro de 2021.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioO150-040221-0001_gl.pdf