AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN ABRE PRAZO DE SOLICITUDE DE PRAZAS EN ESTANCIAS FORMATIVAS DO PLAN CULTIVA 2021

En total ofértanse 192 prazas e o catálogo coas estancias formativas atópase publicado na páxina web do MAPA, no que os mozos interesados poderán consultar toda a información sobre as mesmas.

O prazo para enviar a solicitude, a través da Sede electrónica do Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, permanecerá aberto entre o 6 e o 20 de outubro, inclusive.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/051021-programa_cultiva_2021.aspx