INTERRAIL 2023. PRAZOS

23. 02. 23

A Comisión Europea anuncia unha nova edición do programa DiscoverEU que outorgará billetes para viaxar gratis por Europa. Prazo do 15 ao 29 de marzo de 2023.

O programa diríxese a mozos/as que nacesen entre o 1 de xullo de 2004 e e o 30 de xuño de 2005 (ambos os incluídos). 

A maior parte da viaxe farase en ferrocarril. Con todo, para dar o maior acceso posible aos mozos/as a todos os lugares, os bonos de viaxe gratuítos tamén incluirán modos de transporte alternativos como autobús ou ferry. Así mesmo, cando non existan outros medios de transporte, autorizaranse as viaxes en avión, de tal forma que os mozos/as que vivan en zonas remotas ou en illas terán tamén a oportunidade de participar nesta nova edición.

As viaxes deberán ter unha duración de entre 1 e 30 días, e deberán comezar nun país que sexa Estado membro da Unión Europea.

Como solicitar un billete de Interrail para viaxar gratis por Europa?

Para poder ser admitido/a neste programa é necesario ter 18 anos cumpridos, así como a nacionalidade dun dos Estados membros da Unión Europea no momento da decisión de adxudicación.

Os/as candidatos/as elixidos converteranse en embaixadores de viaxe de DiscoverEU. Poderán contar as súas experiencias de viaxe a través de redes sociais como Instagram, Facebook ou Twitter, utilizando a etiqueta #DiscoverEU.

Cantos países pódense visitar con DiscoverEU?

Tes dúas opcións:

Opción fixa: o número de destinos limítase a dous países ou dúas cidades dun mesmo país.

Opción flexible: non hai límite ao número de países.

En cambio, si está limitado o número de días de viaxe. Por exemplo, aínda que poidas pasar ata un mes no estranxeiro, dentro dese mes só podes estar a viaxar un determinado número de días (por exemplo, en tren)

Bases: https://youth.europa.eu/discovereu_es