A OECD CONVOCA PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA GRADUADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS

23. 02. 16

A Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económicos (OECD) ten aberto un proceso de selección de prácticas para estudantes universitarios graduados con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2022.

As prácticas que se ofertas son dunha duración de dous anos e contan con mentor.

Todas as ofertas de prácticas teñen a súa localización na sede de OECD en París (Francia) e o prazo de presentación de solicitudes finaliza o próximo 26 de febreiro. Todos os candidatos deben falar dunha maneira fluída o inglés ou francés, que son os idiomas oficiais da Organización.

Inscricións: https://oecd.taleo.net/careersection/ext_4_1/joblist.ftl

Información: https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2023/Febrero/&detail=Programa-de-practicas-para-universitarios-en-la-OECD