FUNDACIÓN SEPI CONVOCA O "PROGRAMA DE INICIACIÓN NA EMPRESA" PARA POSIBILITAR A FORMACIÓN PRÁCTICA NO ÁMBITO EMPRESARIAL DE PERSOAS MOZAS SEN EXPERIENCIA

23. 02. 27

Dirixida a persoas universitarias ou de FP.

As bolsas terán unha duración inicial de seis meses, desde a data de incorporación das persoas beneficiarias que será, previsiblemente, o 1 de maio de 2023.

Asignación económica:

885 €, para as persoas beneficiarias que sexan tituladas universitarias. ou 800 €, para as persoas beneficiarias que sexan técnicas superiores de formación profesional.

Para determinadas bolsas, a asignación económica poderá ser superior ás referidas contías

Prazo de presentación: 6 de marzo

Información e solicitude: https://www.fundacionsepi.es/becas/iniciacion-fsepi.asp