CORTES XERAIS CONVOCA 3 BOLSAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA E EXTERNA

22. 09. 30

CORTES XERAIS

Acordo do 27 de setembro de 2022, da Mesa do Senado, polo que se convocan bolsas de formación sobre comunicación institucional, interna e externa, relacionada coa actividade oficial do Senado, para o ano 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15857.pdf