CORTES XERAIS CONVOCA 6 BOLSAS DE FORMACIÓN SOBRE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL RELACIONADA CO PARLAMENTO

22. 10. 05

CORTES XERAIS 

Acordo do 20 de setembro de 2022, da Mesa do Congreso dos Deputados, polo que se convocan bolsas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada co Parlamento

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16251.pdf