CORTES XERAIS CONVOCA 12 BOLSAS DE FORMACIÓN ARQUIVÍSTICA, DOCUMENTAL E BIBLIOTECARIA RELACIONADA COA ACTIVIDADE DO SENADO

22. 09. 30

CORTES XERAIS

Acordo do 27 de setembro de 2022, da Mesa do Senado, polo que se convocan bolsas de formación arquivística, documental e bibliotecaria, relacionada coa actividade oficial do Senado, para o ano 2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15856.pdf