on 16 Marzo 2023

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 ao 27 de marzo de 2023

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioO150-070323-0001_gl.pdf

on 16 Marzo 2023

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de adaptación da actividade física e deportiva ao socorrismo en instalacións acuáticas (CAFDOIA) e en espazos acuáticos naturais (CAFDO-EAN), co obxectivo de acadar a formación mínima que deben reunir os/as socorristas acuáticos/as para o seu exercicio profesional no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Destinatarios/as

Persoas interesadas na inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia por medio da acreditación da formación mínima establecida no artigo 4.1 e no 4.2 do Decreto 152/2021, do 21 de outubro, e as persoas que, ao abeiro da disposición transitoria primeira do Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, estiveron inscritas provisionalmente no Rexistro de Socorristas Acuáticos e que na actualidade se encontran coa inscrición caducada poderán obter a formación mínima e renovar a inscrición na sección correspondente.

O prazo de inscrición será de sete (7) días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230316/AnuncioO3C2-100323-0001_gl.pdf

 

on 14 Marzo 2023

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2023 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Destinatarios/as

Persoas inscritas no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia que estean obrigadas a renovar a inscrición antes do 31 de decembro de 2023. Non obstante, poderán inscribirse aquelas que teñen que renovar a inscrición con posterioridade á data sinalada, pero só serán seleccionadas no caso de existiren prazas vacantes.

O prazo de inscrición será de sete (7) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230314/AnuncioO3C2-080323-0001_gl.pdf

on 10 Marzo 2023

Ciberseguridade, ramsonware e suplantación de Identidade

Cando: Luns 13 de marzo de 10:00 a 11:00 horas

INSCRÍBETE

 

Xestión do acoso por razón de xénero na empresa

Cando: Martes 14 de marzo de 17:00 a 19:00 horas

INSCRÍBETE

 

Crea unha campaña de email márketing con MailChimp

Cando: Mércores 15 de marzo de 12:00 a 13:00 horas

INSCRÍBETE

 

Como crear o teu blog turístico

Cando: Mércores 15 de marzo de 17:00 a 19:00 horas

INSCRÍBETE

 

Como emitir o teu evento en liña de xeito profesional II

Cando: Xoves 16 de marzo de 11:00 a 12:30 horas

INSCRÍBETE

 

Así funciona Whatsapp Business

Cando: Xoves 16 de marzo de 18:00 a 19:00 horas

INSCRÍBETE

Tamén podes inscribirte chamando por teléfono ao 886 202 020 ou enviando un correo a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

on 07 Marzo 2023

200 HORAS TEÓRICO- PRÁCTICAS

150 HORAS DE PRÁCTICAS EN ENTIDADES

DATAS: ABRIL

LUGAR: A ESTRADA

TITULO HOMOLOGADO POLA XUNTA DE GALICIA

INSCRICIÓNS: 

No enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVfLrPdKLMAQzSgm9wgOT7QWqCoIsUJV93tcE-vJGBxefWw/viewform

No teléfono: 635 135 809

 

on 06 Marzo 2023

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2023 (código de procedemento PL500C)

Persoas destinatarias.

As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

As probas dos distintos niveis Celga terán lugar en maio/xuño de 2023, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida. As datas concretas serán debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. 

Presentación de solicitudes e prazo. 

As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que se publica como anexo I, e aboar a taxa correspondente. No formulario de solicitude deberán indicar a proba ou as probas a que solicitan presentarse, así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de quince días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte (27 DE MARZO)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230306/AnuncioG0655-010323-0001_gl.pdf