DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONVOCA CONCURSO REACCIÓN POLO CLIMA, ANO 2021

Aprobar as bases reguladoras da segunda edición do concurso Reacción polo Clima, que ten como finalidade promover a loita contra o cambio climático a través de manifestacións artísticas visuais nas que se denuncie a situación do planeta e se propoñan actuacións para combater a contaminación, entre outros aspectos, e, deste xeito, potenciar o talento da mocidade e mostrar as súas reivindicacións neste ámbito.

Poderán optar a estes premios as persoas físicas e xurídicas que cumpran os seguintes requisitos:

Persoas físicas

— Ter unha idade comprendida entre os 16 e os 30 anos na data de presentación da solicitude

— Estar empadroadas en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra

Persoas xurídicas

— Ser entidades que teñan a súa sede fiscal na provincia de Pontevedra

— Que polo menos o 50 % das persoas administradoras ou membros da xunta directiva sexan persoas físicas con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos

Premios e formato

3.1 Os premios convocados están dotados cun importe de catro mil (4.000,00) euros:

• Primeiro premio: 2.400,00 euros

• Segundo premio: 1.000,00 euros

• Terceiro premio: 600,00 euros

3.2 Os traballos serán en formato audiovisual e admitirase calquera tipoloxía empregada pola mocidade nas redes sociais ou nos medios de difusión de natureza similar (por exemplo, Instagram, TikTok, YouTube etc.)

3.3 A duración máxima do vídeo será de dous minutos e medio

3.4 A institución provincial queda eximida de calquera responsabilidade derivada do plaxio ou de calquera outra transgresión da lexislación vixente relacionada coa propiedade intelectual na que poidan incorrer as persoas participantes

O prazo de presentación das solicitudes e proxectos será de 2 meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/03/15/2021011573