DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA CONVOCA V EDICIÓN DOS PREMIOS PROVINCIAIS Á XUVENTUDE PARA O ANO 2021

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en marcha a cuarta edición dos Premios Provinciais á Xuventude, coa finalidade de promover o talento e o potencial da mocidade da nosa provincia, deste xeito, preténdese estimular e recoñecer a traxectoria, o esforzo e o compromiso daquelas persoas moxas que desenrolaran unha labor relevante nos distintos eidos obxecto desta convocatoria.

Os premios que se convocan están dotados cun importe de trinta e dous mil (32.000,00) euros nas seguintes categorías:

1.Iniciativa social: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

2.Iniciativa empresarial: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

3.Educación en valores: 4.000,00 euros

• Primeiro premio: 2.000,00 euros

• Segundo premio: 1.250,00 euros

• Terceiro premio: 750,00 euros

O importe do premio deberase destinar na súa totalidade á adquisición de material, saídas educativas, proxectos escolares, bolsas para o alumnado ou calquera outra actividade que teña relación directa coa programación do centro.

4. Contido dixital: 4.000,00 euros

4.1 Contido audiovisual: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

4.2 Web-Blog: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

5.Traballo musical: 4.000,00 euros

5.1 Música clásica: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

5.2 Outros xéneros: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

6.Traballo literario breve: 6.000,00 euros

6.1 Narrativa: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

6.2 Poesía: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

7. Banda deseñada: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

8.Fotografía orixinal: 4.000,00 euros

8.1 Serie fotográfica: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

8.2 Fotografía: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

9. Deseño e moda: 2.000,00 euros

• Primeiro premio: 1.000,00 euros

• Segundo premio: 600,00 euros

• Terceiro premio: 400,00 euros

Esta convocatoria está dirixida a xóvenes de idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos, en todas as categorías recollidas na base segunda, a excepción da modalidade de educación en valores, que está dirixida aos centros de educación secundaria da provincia de Pontevedra en cuxos proxectos participen alumnas e alumnos de idades comprendidas entre os 12 e los 18 anos.

O prazo de inscrición será de tres (3) meses e comezará a partir do día seguinte ao de a sá publicación.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/03/15/2021011572