GOBERNO DE ESPAÑA CONVOCA O PROGRAMA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTUACIÓNS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA EN EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS

Axudas á renovación de instalacións obsoletas e á mellora da eficiencia enerxética das existentes

▶️ 30 millóns de investimentos para gandeiros/as e agricultores/as

A contía máxima das axudas, para cada unha das tipoloxías de actuacións subvencionables, será a seguinte:

Para a Actuación 1: Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de regadío: Límite máximo: 30% do custo elegible.

Para a Actuación 2: Mellora da eficiencia enerxética e enerxías renovables en explotacións agropecuarias: Límite máximo: 30% do custo elegible.

As comunidades autónomas poderán establecer nas súas convocatorias un custo elegible máximo e mínimo por solicitude, así como un orzamento máximo para cada actuación do apartado 1 do artigo 13.

Así mesmo, poderán establecer a contía das axudas para cada actuación e beneficiario, sempre que non supere o máximo fixado no apartado 1 deste artigo.

Toda a información: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-de-ayudas-para-la-realizacion-de-actuaciones-de-eficiencia