CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE CONVOCA OS PREMIOS FIN DE CARREIRA

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ORDE do 18 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2021 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).

As persoas premiadas recibirán unha dotación económica dun máximo de 3.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

O importe do premio estará suxeito ás retencións fiscais que legalmente correspondan.

Só se poderá recibir un premio por persoa. Na simultaneidade de graos, no caso de que unha persoa resulte seleccionada en máis dun grao, deberá escoller en que grao desexa recibir o premio.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0598-220422-0005_gl.pdf