AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN CONVOCA A III EDICIÓN DOS PREMIOS GALICIA DE INNOVACIÓN E DESEÑO

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras da III edición dos Premios Galicia de Innovación e Deseño e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN822E).

A finalidade dos premios é recoñecer o labor de profesionais e empresas galegas pola súa excelente contribución á innovación como un elemento indispensable no desenvolvemento da súa estratexia profesional e o seu crecemento empresarial, acadando con iso altas cotas de competitividade nos mercados, tanto galegos como nacionais e internacionais.

Así mesmo, trátase de recoñecer os profesionais e as empresas que contribúen significativamente á mellora do prestixio do deseño galego e á súa internacionalización, así como as empresas que, ao incorporalo á súa estratexia empresarial, demostran que o deseño actúa como como motor de innovación, sustentabilidade e competitividade empresarial.

Categorías dos Premios Galicia de Innovación e Deseño

1. Dentro dos premios de innovación recóllense as seguintes categorías:

a) Traxectoria Innovadora.

b) Grande Empresa.

c) Pequena e Mediana Empresa.

2. Dentro dos premios de deseño inclúense as seguintes categorías:

a) Profesionais.

b) Empresa.

c) Talento Emerxente.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0198-210422-0001_gl.pdf