TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONVOCA BOLSAS DE FORMACIÓN EN TAREFAS RELACIONADAS CO DEREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO E A ACTIVIDADE INTERNACIONAL DO TRIBUNAL

22. 03. 08

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución do 2 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral do Tribunal Constitucional, pola que se convoca bolsa de formación en tarefas relacionadas co dereito constitucional comparado e a actividade internacional do Tribunal Constitucional.

A dotación de cada bolsa será de 1.200 euros brutos mensuais, sendo 14.400 euros o importe do gasto para comprometer.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3633.pdf