MUSEO REINA SOFÍA CONVOCA 15 BOLSAS

22. 03. 04
Quince bolsas de investigación, coordinación-formación e formación en materias e actividades da competencia do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
 
Finalidade das bolsas
Investigación dos fondos da colección do Museo.
Investigación da arte contemporáneo nacional e internacional para a organización de exposicións temporais no Museo.
Formación na coordinación das actividades do Departamento de Prensa do Museo Formación en coordinación de exposicións temporais do Museo.
Formación en coordinación de exposicións con fondos da colección do Museo.
Formación en coordinación de patrocinio cultural e xestión das actividades comerciais do Museo.
Formación nas tarefas de apoio á coordinación de exposicións temporais do Museo. Formación na protección, conservación e restauración de obras de arte contemporánea.
Formación nas técnicas de documentación e biblioteconomía.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no «Boletín Oficial do Estado»