ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA CONVOCA CURSOS DE RECICLAXE DE SOCORRISMO ACUÁTICO, VÁLIDOS PARA A RENOVACIÓN NA INSCRICIÓN DO REXISTRO PROFESIONAL DO PERSOAL DE SOCORRISMO, INFORMACIÓN E PRIMEIROS AUXILIOS DE GALICIA

24. 02. 28

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2024 pola que se convocan cursos de reciclaxe de socorrismo acuático, válidos para a renovación da inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia.

Obxectivos: Actualizar a formación necesaria para a renovación da inscrición no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia

Destinatarios/as

Persoas inscritas no Rexistro profesional do persoal de socorrismo, información e primeiros auxilios de Galicia que estean obrigadas a renovar a inscrición antes do 31 de decembro de 2024. Non obstante, poderán inscribirse aquelas que teñen que renovar a inscrición con posterioridade á data sinalada, pero só serán seleccionadas no caso de existiren prazas vacantes.

O prazo de inscrición será ata o 11 de marzo de 2024 a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240228/AnuncioO3C2-210224-0001_gl.pdf