PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DO SISTEMA EDUCATIVO, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2024

24. 01. 11

Proba de acceso ao grao medio

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 26 de febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.

Ligazón: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED312C

 

Proba de acceso ao grao superior

O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 29 de xaneiro e 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Ligazón: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED312D