FORMACIÓN

23. 11. 27

Forma-tec está a piques de iniciar 3 certificados profesionais de COMERCIO E MARKETING

 

De nivel 2, onde o único requisito é ter a ESO ou similar:

COMT0112 ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUENO COMERCIO (Inicia o 15/12/23)

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004414-01

COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA (INICIA o 15/02/2024)

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004401-01

 

De nivel 3, onde necesitaríase ter o Bacharel como requisito mínimo:

COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR E USUARIO

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004395-01