FORMACIÓN

23. 10. 04

Forma-tec inicia actividades formativas con certificados profesionais para persoas en procura activa de emprego (Padrón).

 

2023/004414 COMT0112 ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUENO COMERCIO

20/10/2023 - 10/04/2024 15:00-20:00

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004414-01

 

2023/003443 COML0210 XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO

23/10/2023 - 15/03/2023 9:00–14:00

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/003443-01

 

2023/004383 COMT0211 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO

23/10/2023 - 26/01/2024 9:00–14:00

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004383-01

 

2023/004395 COMT0110: ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

06/11/2023 - 08/04/2024 15:00-20:00

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004395-01