EGAP CONVOCA CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, NIVEL BÁSICO PARA TRABALLADORES/AS POR CONTA ALLEA, AUTÓNOMOS, EMPRESARIOS/AS E PERSOAS CON INQUIETUDES NO ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

23. 08. 11

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 18 ao 27 de agosto de 2023.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal https://egap.xunta.gal/cas/login?service=https%3A%2F%2Fegap.xunta.gal%2Fmatricula%2F desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230811/AnuncioO150-040823-0001_gl.pdf