POLITÉCNICO DE SANTIAGO OFERTA CURSOS DE FP DUAL PARA PERSOAS ADULTAS

23. 07. 04

A oferta inclúe tanto ciclos de grao medio como superior.

FORMACIÓN OFERTADA: 

MATEMENTO ELECTRÓNICOMATEMENTO ELECTRÓNICO

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS

DESEÑO E AMOBLAMENTO

MECATRÓNICA INDUSTRIAL(E OFERTA PARCIAL DEAUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICAINDUSTRIAL)

LABORATORIO DE ANÁLISE ECONTROL DE CALIDADE

AUTOMOCIÓN

ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS (e OFERTA PARCIAL DEINSTALACION e AMOBLAMENTO)

PROCESAMENTO ETRANSFORMACIÓN DA MADEIRA( e OFERTA PARCIAL deOPERACIÓNS DE LABORATORIO)

CARPINTERÍA E MOBLE

REDES E ESTACIÓNS DETRATAMENTO DE AUGA

SOLDADURA e CALDARERÍA

Todos eles combinan o traballo en empresas.

 

Toda a información: https://www.edu.xunta.gal/fp/fpdual-convocatoria-2023