EGAP CONVOCA CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA AUTÓNOMOS/AS , TRABALLADORES/AS POR CONTA ALLEA OU PERSOAS INTERESADAS EN XERAL (GRATUÍTO)

23. 02. 16

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 ao 27 de febreiro de 2023

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230216/AnuncioO150-080223-0001_gl.pdf