ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DO PLAN FORMATIVO PARA O EMPREGO (PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS) A IMPARTIR DURANTE OS ANOS 2022 E 2023

22. 10. 26

ACCIÓNS FORMATIVAS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DO PLAN FORMATIVO PARA O EMPREGO (PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS) A IMPARTIR DURANTE OS ANOS 2022 E 2023

Algúns xa teñen comezo inmediato.

CUNTIS 2022/001852 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CUNTIS (CENTRO DE F. OCUPACIONAL A RAN) Presencial 468 30/12/2022 19/05/2023
CUNTIS 2022/000736 SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais CONCELLO DE CUNTIS (CENTRO DE F.OCUPACIONAL A RAN) Presencial 468 30/12/2022 12/05/2023

ESTRADA, A 2022/002737 IFCT0110 Operación de redes departamentais INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 608 01/09/2022 21/02/2023
ESTRADA, A 2022/002738 IFCT0210 Operación de sistemas informáticos INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 678 01/09/2022 20/03/2023
ESTRADA, A 2022/002740 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 668 12/10/2022 13/04/2023
ESTRADA, A 2022/002741 ELEM0110 Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 708 05/10/2022 19/04/2023
ESTRADA, A 2022/002742 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 138 01/09/2022 10/10/2022
ESTRADA, A 2022/002743 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA Presencial 138 05/10/2022 15/11/2022
ESTRADA, A 2022/002744 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DA ESTRADA 38 10/11/2022 21/11/2022

LALIN 2022/001203 ADGN0110 Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN) Presencial 748 09/09/2022 21/04/2023
LALIN 2022/001289 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS EANÁLISES (FESAN) Presencial 38 30/12/2022 12/01/2023
LALIN 2022/002024 FCOVXX01 Comunicación en lingua galega nivel 2 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS EANÁLISES (FESAN) Presencial 38 30/12/2022 11/01/2023
LALIN 2022/002029 FCOV22 Comunicación en lingua castelá nivel 2 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS EANÁLISES (FESAN) Presencial 138 30/12/2022 06/02/2023
LALIN 2022/002035 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS EANÁLISES (FESAN) Presencial 138 30/12/2022 07/02/2023
LALIN 2022/002038 FCOV23 Competencia matemática nivel 2 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS EANÁLISES (FESAN) Presencial 138 30/12/2022 06/02/2023
LALIN 2022/003187 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos ACADEMIA PAIDOS,S.L. Presencial 608 01/09/2022 17/02/2023
LALIN 2022/003202 IFCT0109 Seguridade informática ACADEMIA PAIDOS,S.L. Presencial 518 05/09/2022 31/01/2023
LALIN 2022/003208 COML0209 Organización do transporte e adistribuciónACADEMIA PAIDOS,S.L. Presencial 438 09/11/2022 08/03/2023
LALIN 2022/003602 ENAE0208 Montaxe e mantemento de instalaciónssolares térmicasMª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑA Presencial 658 01/09/2022 16/03/2023
LALIN 2022/003606 IMAR0209 Desenvolvemento de proxectos deinstalacións frigoríficasMª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑA Presencial 648 01/09/2022 08/03/2023
LALIN 2022/003623 COML0210 Xestión e control do aprovisionamento Mª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑAPresencial 468 01/09/2022 24/01/2023
LALIN 2022/003624 COML0309 Organización e xestión de almacéns Mª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑA Presencial 408 01/09/2022 06/01/2023
LALIN 2022/003627 IFCT0609 Programación de sistemas informáticos Mª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑA Presencial 628 13/10/2022 13/04/2023
LALIN 2022/003630 FMEM0109 Xestión da produción en fabricaciónmecánicaMª CARMEN MÍGUEZÁLVAREZ,S.L. - AUTOESC.ESPAÑA Presencial 368 11/11/2022 03/03/2023

SILLEDA 2022/002551 ELEM0110 Desenvolvemento de proxectos desistemas de automatización industrialJOSE LAGO DOMÍNGUEZ Presencial 708 05/10/2022 19/04/2023

Previsión das accións formativas da comunidade autónoma: https://emprego.xunta.gal/portal/portal/Demandantes/Galego/Documentos/2022-10_aaff_previstas_%202022_2023_portal.pdf
Apúntate e chama a empresa/institución que imparte a formación: https://emprego.xunta.es/diplos