ESCOLA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL LANZA 5000 PRAZAS EN PROGRAMAS FORMATIVOS GRATUITOS

22. 10. 21

O 60% dos programas formativos está orientado a persoas desempregadas que buscan traballar por conta allea, ben sexan novos beneficiarios de garantía xuvenil ou persoas que levan en situación de desemprego máis de 12 meses.

Un 24% dos programas formativos están orientados a persoas ocupadas en PEMES e máis de 850 prazas en 34 programas están orientadas a persoas emprendedoras que queren iniciar o seu proxecto emprendedor, ben sexan mozos en desemprego ou ben emprendedores cun proxecto que está a dar os seus primeiros pasos.

https://www.eoi.es/es/noticias/la-escuela-de-organizacion-industrial-lanza-5000-plazas-en-programas-formativos-gratuitos-con-inicio-este-otono?utm_source=Linkedin&utm_medium=NdP&utm_campaign=Redes2022