FAXPG ORGANIZA TALLER DE INFORMÁTICA PARA O EMPREGO (A ESTRADA)

22. 09. 21

Taller presencial de informática básica dirixido preferentemente ás persoas xordas en idade laboral e en situación de desemprego da zona da Estrada.

A formación levase en colaboración ao Fundación Inserta- Once.