ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONVOCA CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS (GRATUÍTO)

21. 02. 16

Escola Galega de Administración Pública
RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laboráis, nivel básico, para persoal empregado público,
traballador por conta allea ou autónomo/a, empresario/a e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 ao 26 de febreiro de 2021.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioO150-040221-0001_gl.pdf