INÍCIASE A 11º EDICIÓN DA ESCOLA VIRTUAL DE IGUALDADE (2021-2022)

21. 09. 28

 A Escola Virtual de Igualdade ( EVI) é un espazo dixital de formación do Instituto das Mulleres  dirixido a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes .

Toda a información sobre os cursos ofertados pola Escola Virtual de Igualdade está dispoñible nesta ligazón: https://www.escuelavirtualigualdad.es/