CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE CONVOCA PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS DEPORTIVAS DO CURSO 21-22

21. 05. 14

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas
deportivas para o curso 2021/22.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 2 de xullo de 2021.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210514/AnuncioG0598-040521-0001_gl.pdf