CONVOCAN PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 1,2,3, E 4 NO ANO 2021

21. 05. 04

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos
certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021 (código de
procedemento PL500C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioG0598-260421-0003_gl.pdf