O MINISTERIO DE TRABALLO E O DE SEGURIDADE SOCIAL POÑEN Á TÚA DISPOSICIÓN UN BUZÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA

22. 08. 24

Esta caixa de correos é un medio, modo ou maneira de uso unicamente por internet, no que a persoa denunciante non terá que achegar ningún dato persoal (comunicación totalmente anónima), onde se comunica (ou denuncia) condutas de fraude laboral (a caixa de correos só recollerá información sobre as presuntas irregularidades das que se teña coñecemento) e así sexan investigadas polas Direccións Provinciais da Inspección de Traballo.

Esta Caixa de correos está dispoñible na web do Ministerio de Emprego: https://expinterweb.mites.gob.es/buzonfraude/

A súa utilización, é relativamente sinxela, só é encher os campos do formulario cos datos da infracción laboral (nome da empresa, dirección e información adicional) e darlle a enviar. Logo, a Inspección de Traballo, analizaraos e se ve indicios, haberá un procedemento investigador.

Se están a vulnerar os teus DEREITOS LABORAIS, ! DENUNCIA!