CONSELLOS PARA SUPERAR UNHA ENTREVISTA DE TRABALLO

20. 10. 02

entrevista

Antes da Entrevista

 • Coñece todo o que poidas da empresa
 • Estuda as túas aptitudes, a túa experiencia e a túa educación
 • Leva o currículo e coñéceo perfectamente, xa que se basearán nel
 • Fai unha relación dos teus puntos débiles e prepara argumentos para defendelos
 • Se te citan por escrito, o correcto é que chames para confirmar a túa asistencia
 • Non acudas con lentes escuras
 • Comproba a túa aparencia (evita roupa rechamante; ben vestido/a, limpo/a e afeitado)
 • Vaite só/a
 • Chega pronto (5 minutos antes)
 • Prepara a entrevista, o/a seleccionador/a vai facelo tamén

Durante a Entrevista
Crea unha boa impresión. As primeiras impresións son de gran importancia. Moitos/as empresarios/as consideran que tras ver entrar pola porta a un candidato/a, observar a forma de dar a man e sentar, son capaces de decidir sobre a súa valía

 • Saúda ao entrevistador/a cunha fórmula convencional: Boas tardes Sr. Ruiz
 • Séntate dereito/a, nin ao bordo da cadeira (inseguridade), nin repantingado/a (falta de respecto)
 • Non sexas o/a primeiro/a en estender a man
 • Saúda cun apertón de mans e sorrí, mirándolle aos ollos
 • Non te sentes ata que cho digan
 • Non tutees se non cho indican
 • Estáte atento/a e simpático/a 
 • Evita poñerte nervioso/a e os xestos que o indiquen como morderche as uñas, golpear co bolígrafo na mesa, axitarche no asento...
 • Non fumes
 • Non interrompas
 • Mira ao entrevistador/a aos ollos, pero sen intimidar
 • Deixa que él/ela tome a iniciativa
 • Non fales demasiado, nin demasiado pouco
 • Coida a túa linguaxe
 • Non peques de agresivo/a nin de sensiblón/a 
 • Non te aproximes moito a él/ela
 • Non poñas os cóbados encima da mesa do entrevistador
 • Non cruces os brazos, pode parecer que estás á defensiva
 • Se che ofrecen unha bebida podes aceptar pero, que non sexa alcohólica

Pensa antes de contestar

 • Responde clara e brevemente
 • Di sempre a verdade
 • Se che preguntan sobre ti mesmo/a, salienta a túa formación, experiencia e resultado dos teus traballos
 • Non uses palabras rebuscadas
 • Non respondas con evasivas ou dúbidas
 • Non esperes demasiado tempo para responder, podería parecer síntoma de distracción
 • Mostra entusiasmo polo traballo, pero non o supliques
 • Non fales mal das empresas nas que traballaches
 • Non te negues a responder preguntas
 • Se che fan preguntas de tipo como: se vai de viaxe co seu noivo/a que piden unha ou dúas habitacións?; responde que na túa opinión ese asunto é irrelevante para deducir a túa idoneidade para o posto ao que optas. Dio con seriedade pero non con agresividade. Estas preguntas valoran o teu control emocional

Pensa positivamente

 • Non pidas o posto coma se fose unha esmola
 • Non digas que necesitas terriblemente o traballo
 • Non critiques a pasados empresarios Exemplo: Non digas, "acabo de terminar os meus estudos e non teño experiencia profesional" enfocado doutra maneira a resposta correcta sería "estou dispoñible para traballar e disposto/á poñer en práctica todos os coñecementos que adquirín nos meus estudos

Fai preguntas

 • Sobre as posibilidades de promoción, a empresa ou o posto de traballo
 • Expresa o teu agradecemento

Despois da Entrevista

Analiza os resultados, anota puntos fortes e débiles...pode servirche para unha segunda entrevista ou para próximas entrevistas noutras empresas.

Posibles preguntas que che poden expor na entrevista
Personalidade

 • Fálame de ti mesmo
 • Cóntame unha anécdota da túa vida na que resolveses con éxito unha situación problemática
 • Que gaña a empresa se che contrata a ti en lugar da outro candidato?Que elemento diferencial achegas?
 • Se foses ti o encargado de realizar esta selección e eu fose o candidato, que cualidades gustaríache que eu reunise?
 • Gústache traballar con xente ou prefires traballar só?
 • Considéraste como un/ha líder ou como un/ha seguidor/a? Por que?
 • Cal foi a decisión máis importante que adoptaches no pasado?
 • Defínete a tí mesmo/a con cinco adxectivos cualificativos. Xustifícaos.
 • Que aprendiches dos teus erros?
 • Acabas o que empezas?
 • Pensa en......un profesor, un amigo, o teu noivo/a. Se eu lle preguntase como es ti, que crees que contestaría?
 • Se todos os traballos tivesen a mesma remuneración e a mesma consideración social que é o que realmente che gustaría facer?
 • Describe a túa escala de valores
 • Que persoas te sacan de couzón?
 • Dormes ben?
 • Como reaccionas habitualmente fronte á xerarquía?
 • Comote inseres nun equipo de traballo?
 • Que impresión crees que saquei de ti tras esta entrevista?

Formación

 • Por que estudaches arquitectura, dereito, económicas.........?
 • Como decidiches estudar.............?Que outras carreiras atraíanche?
 • Quen influíu máis en ti á hora de elixir a túa carreira?
 • Que materias gustábanche máis/menos e en cales sacabas mellores/peores notas?
 • En que medida as túas cualificacións débense ao teu esforzo persoal e en que medida á túa intelixencia?
 • Que cambios introducirías no plan de estudos da túa Facultade ou Escola, se puideses?
 • Cal foi a experiencia máis gratificante durante a túa vida como estudante?
 • Pensas proseguir ou ampliar os teus estudos dalgunha maneira?
 • Se volveses empezar os teus estudos, que farías de modo diferente?
 • Na túa formación complementaria, que seminarios ou cursos de curta duración realizaches?Que che motivou a realizalos?
 • Tiveches algún posto representativo durante o teu tempo de estudante? (Delegado de curso, membro da Tuna...?

Traballos anteriores

 • Fálame das túas actividades á marxe dos teus estudos
 • Realizaches algún traballo de "estudante" (clases, traballos de verán, de prácticas...)?
 • Que aprendiches durante os teus traballos anteriores? Que funcións desempeñabas? Canto cobrabas?
 • Debías supervisar o traballo de alguén?
 • Cal dos teus traballos previos gustouche máis/menos? Por que?
 • Cal é o teu proxecto ou solución máis creativa?
 • Como te levabas cos teus compañeiros, cos teus xefes, cos teus subordinados?
 • Cal foi a situación máis desagradable en que che viches?Como lle fixeches fronte?
 • Describe o mellor xefe que tiveses. E o peor
 • Descríbeme un día típico no teu traballo anterior
 • Como conseguiches ese traballo, esa práctica...?

Emprego

 • Que sabes acerca da nosa empresa?
 • Que che atrae dela?
 • Que ambiente de traballo prefires?
 • Prefires un traballo previsible ou un traballo cambiante?
 • Que relacións pensas debe haber entre un xefe e o seu colaborador inmediato?
 • Estarías disposto/á trasladarte a vivir a outra cidade, a outro país, ou a viaxar con frecuencia?
 • Tes algunha preferencia xeográfica?
 • Cal crees que pode ser para ti a maior dificultade ao pasar da vida de estudante á vida do traballo?
 • Que departamento (márketing, financeiro, produción, comercial...) che atrae máis?
 • Cales son os teus puntos fortes e os teus puntos débiles para este posto?
 • Que che ves facendo dentro de cinco, de dez anos?
 • Cales son os teus obxectivos a longo prazo?Como crees que poderás logralos?
 • Como che decataches da existencia deste posto?
 • Por que pensas que vas ter éxito neste traballo?
 • Con que tipo de xefe gustaríache traballar?
 • E con que tipo de xefe crees que acabarías por chocar?
 • Estarías disposto/á a realizar un curso de formación a cargo da empresa, antes de ser contratado/a?
 • Canto queres gañar agora ( e dentro de cinco anos)
 • Prefires traballar nunha empresa grande, mediana, pequena, pública, privada...?Por que?
 • Gústache a previsibilidad dun traballo cuxa hora de comezo coñeces, así como a hora de finalización, ou prefires un traballo no que hoxe non sabes exactamente o que farás mañá?
 • Cando poderías incorporarche ao traballo?
 • Que persoas das empresas en que traballaches anteriormente poden darnos referencias de ti?
 • Participas noutros procesos de selección?
 • Que opinas de.....a unión monetaria, o terrorismo, o feminismo, os políticos, os sindicatos.........?
 • Comentas cos teus pais-esposa/ou-noiva/ou as incidencias do teu traballo?

Vida privada

 • Con quen vives?
 • A que se dedica a túa familia?
 • Tes noiva/ou - esposa/ou? Que opina deste traballo?
 • Que fas no teu tempo libre?
 • Cales son as túas afeccións favoritas?
 • Cal é último libro que liches? que che pareceu?

Fonte: CIXUG