SMARTPEME PON EN MARCHA O PROGRAMA EMPRENDEMENTO (VIVEIRO DE EMPRESAS DE BARRO)

22. 05. 19
Programa de Emprendemento está dirixido ás persoas emprendedoras da provincia de Pontevedra que cumpran os seguintes requisitos: 
 • Persoas que non chegaron a iniciar o seu proxecto ou aquelas que se atopan nunha fase inicial do mesmo, tendo este o domicilio social e principal na provincia de Pontevedra, ou en caso de non estar constituído, a persoa responsable sexa residente na provincia de Pontevedra.
 • Preparación técnica para desenvolver o proxecto de posta en marcha e consolidación e unha gran motivación e compromiso co Programa. 
 • Interese real en mellorar as súas capacidades e habilidades para crear e consolidar o seu proxecto empresarial. 
 • Ter dispoñibilidade e compatibilidade para asistir ás actividades. 

Calquera aclaración respecto ás bases ou discrepancia debe ser remitida mediante correo electrónico á dirección http://info.smartpeme@depo.es/

Prazo de presentación 
 
O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o 23 de maio ás 19.00 horas, non considerándose ningunha candidatura presentada fóra de prazo. 
 
A solicitude unicamente pódese tramitar en liña ata a data sinalada, estando durante este período dispoñible o formulario de solicitude na páxina web de Smartpeme https://smartpeme.depo.gal/
 
As actividades do Programa de Emprendemento executaranse entre o 1 de xuño e o 31 de xullo.
 
O número de horas de formación e asesoramento será de 60 horas repartidas nos meses de duración do Programa.
 
Realizaranse asesoramentos personalizados e individuais, adaptados ás necesidades de cada participante. Preferentemente priorizaranse os asesoramentos de forma presencial, aínda que existirá a posibilidade de realizar asesoramentos de forma telemática en función das necesidades da persoa usuaria.
 
As actividades formativas serán prioritariamente presenciais nas instalacións do viveiro de empresas de Barro, para fomentar o traballo en equipo e a creación de contornas colaborativas entre as 12 persoas seleccionadas que poderán ser de calquera parte da provincia de Pontevedra.
 
Premios
 
Á finalización desta primeira edición do Programa de Emprendemento entregaranse dous premios económicos ás mellores iniciativas emprendedoras: 
 • Mellor iniciativa de emprendemento sostible. Poderán optar a esta categoría de premio aquelas iniciativas que, ademais de ter en conta os beneficios económicos, sitúe ao mesmo nivel os avances sociais e ambientais do seu proxecto. Ademais, considerarase mellor iniciativa de emprendemento sostible á que cumpra cos seguintes criterios:
  •  Modelo de negocio innovador.
  • Priorice a contorna local e opte por instalacións sostibles.
  • Impulse a economía sostible desde o seu proxecto.
  • Promovan unha cultura empresarial sostible.
 • Mellor iniciativa de emprendemento dixital. Considérase emprendemento dixital a aquel que nacese e foise desenvolvendo na contorna dixital. Para optar á mellor iniciativa de emprendemento dixital, o proxecto deberá cumprir cos seguintes requisitos:
  • Haber nado e/ou desenvolverse na contorna dixital
  • Haber incorporado elementos innovadores e tecnolóxicos
  • Ser un proxecto escalable dixitalmente
  • Xere impacto na provincia de Pontevedra
Estes premios estarán regulados por unhas bases específicas que se publicarán no BOPPO e na páxina de web da Deputación de Pontevedra.
 
Inscrición e documentación necesaria
 
O Programa de Emprendemento, na súa primeira edición, acollerá un máximo de 12 persoas emprendedoras que serán seleccionadas en base ao proceso de avaliación descrito anteriormente.  
 
Para calquera dúbida ou consulta poderá contactar co equipo do proxecto en:
 
SmartPeme Pontevedra 
 
Edif. Admin. Deputación de Pontevedra 
Av. Montero Ríos s/n 
36071 – Pontevedra
 
Mail: http://info.smartpeme@depo.es
Teléfono: 886 202 020 
 
 
Información completa: https://smartpeme.depo.gal/-/i-convocatoria-programa-de-emprendimiento-en-el-vivero-de-barro-de-la-diputacion-de-pontevedra?redirect=https://smartpeme.depo.gal/actualidad%3Bjsessionid%3D4682BCA2EAE6CE60D89F03397E59E27C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8jpXsHOfdjTx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D2