BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Ligazóns: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240122/AnuncioG0198-291223-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&langId=es_ES&codtram=IN848F