O GOBERNO APROBA AXUDAS POR VALOR DE 110MILLÓNS DE EUROS PARA A DIXITALIZACIÓN DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

Este martes o Goberno deu luz verde no Consello de Ministros ao Real Decreto polo que se aproba a transferencia de 110 millóns de euros ás Comunidades Autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla para a modernización do transporte por estrada.
 
Estes fondos destinaranse á concesión de axudas a autónomos e pequenas e medianas empresas privadas de transporte de viaxeiros por estrada e ás que interveñen no transporte de mercadorías para impulsar a súa dixitalización e a aplicación de novas tecnoloxías. Tal e como destacou o Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (MITMA) estas axudas son froito do acordo alcanzado en decembro co Comité Nacional do Transporte por Estrada (CNTC), do que forma parte a CETM, para contribuír a garantir a rendibilidade do sector.
 
O obxectivo é incrementar a eficiencia das empresas mediante a dixitalización, a sustentabilidade, a conectividade, a renovación de sistemas e a introdución de novas tecnoloxías. O MITMA estima que poderán beneficiarse ao redor de 17.000 pemes cunha subvención de ata 25.000 euros por empresa.
 
As Comunidades Autónomas, Ceuta e Melilla teñen un prazo de cinco meses desde a concesión da subvención para publicar as convocatorias das axudas. Unha vez que se publicaron as convocatorias por parte de cada CC. AA., o prazo que os destinatarios terán para solicitalas esténdese ata o 30 de xuño de 2024. Aínda que, as solicitudes serán atendidas por rigorosa orde de presentación ata esgotamento dos fondos.
 
Para facilitar a xestión creouse a figura dos Provedores de Solucións de Modernización, que son as empresas do ámbito tecnolóxico e dixital que poderán prover algunha das solucións incluídas no Real Decreto.
 
Unha vez aprobada a axuda, o destinatario recibirá un “cheque moderniza”, pola contía correspondente ás actuacións para as que se solicita a axuda. Despois procederase á prestación da solución de modernización por parte do Provedor.
 
O pago da prestación realizarase polo destinatario último, mediante a cesión ao Provedor da parte do «cheque moderniza» asociado ao Acordo subscrito e o abono da parte correspondente dos custos non subvencionables.
 
Tras a prestación da solución de modernización, o Provedor, en nome do destinatario último, deberá presentar a xustificación das accións realizadas. Solucións de modernización subvencionables Establecéronse nove categorías de solucións de modernización subvencionables:
 
Categoría 1: Xestión de documentos de control electrónicos.
 
Categoría 2: Sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración.
 
Categoría 3: Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión.
 
Categoría 4: Implantación de sistemas de planificación de recursos empresariais (TMS/ERP).
 
Categoría 5: Implantación de sistemas de axuda á explotación (SAE).
 
Categoría 6: Actualización de sistemas de axuda á explotación (SAE).
 
Categoría 7: Axudas aos servizos de transporte de viaxeiros.
 
Categoría 8: Implantación de aplicacións para reclamacións por medios electrónicos.
 
Categoría 9: Mellora de sistemas de ticketing.
 
O Real Decreto establece os contidos mínimos das actuacións subvencionables de cada unha destas categorías, así como as contías destas en función do tamaño do destinatario último que as solicite. Os destinatarios últimos poderán elixir ata un máximo de dúas solucións de modernización de entre as establecidas como elegibles para o seu tamaño e tipo de actividade. Consulta o Real Decreto AQUÍ: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17473.pdf