MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CONVOCA AXUDAS DIRIXIDAS A IMPULSAR O CREMENTO DAS PEMES A TRAVÉS DOS PROGRAMAS ACTIVA INDUSTRIA 4.0, ACTIVA CRECEMENTO E ACTIVA SEGURIDADE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Orde ICT/819/2022, do 12 de agosto, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas dirixidas a impulsar o crecemento das pemes a través dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e o procedemento de xestión da concesión de axudas en especie, dirixidas a favorecer o crecemento das pemes, impulsar a súa transformación dixital e mellorar os seus niveis de ciberseguridade, conforme ás actuacións que se describen no artigo 13.3 desta orde. O réxime destas axudas é o de concorrencia non competitiva, #de acordo con o establecido no artigo 62 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

 
 
Obxectivo dos Programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade».
 
1. O obxectivo dos programas «Activa Industria 4.0», «Activa Crecemento» e «Activa Ciberseguridade» é favorecer e impulsar a dixitalización, o crecemento, a seguridade e a mellora da competitividade das pemes en España, conforme aos obxectivos concretos que se describen a continuación para cada programa:
a) Activa Industria 4.0: programa de asesoramento especializado e personalizado cuxo obxectivo é ofrecer un diagnóstico e análise exhaustivo da situación dixital de partida da empresa e a elaboración dun Plan de Transformación que incluirá a definición, cuantificación e priorización de oportunidades de dixitalización personalizadas. Programa orientado a pemes da industria manufactureira para impulsar a súa transición a Industria 4.0.
b) Activa Crecemento: programa de asesoramento especializado e personalizado cuxo obxectivo é ofrecer un diagnóstico e análise da empresa con obxecto de detectar as súas áreas potenciais de crecemento e a elaboración dun Plan de Crecemento con proposta de accións de mellora concretas en innovación, recursos humanos, operacións, dixitalización, márketing e comercialización e finanzas, entre outras. Programa orientado a todo tipo de pemes, en especial as pequenas empresas con capacidade de crecemento empresarial.
c) Activa Ciberseguridade: programa de asesoramento especializado e personalizado cuxo obxectivo é ofrecer unha análise da situación actual da empresa en materia de Ciberseguridade para coñecer o seu nivel de seguridade e elaboración dun Plan de Ciberseguridade específico para a mesma cun deseño personalizado de accións de mellora de ciberseguridade. Programa orientado a todo tipo de pemes, en especial aquelas que desexen mellorar ou potenciar os seus procesos de ciberseguridade.