AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS ABRE PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS E PROXECTOS QUE PARTICIPARÁN NO PROGRAMA DO POLO DE DE ACELARACIÓN DO SECTOR DOS VIDEOXOGOS

Axencia Galega das Industrias Culturais

RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a selección de empresas e proxectos, en réxime de concorrencia competitiva, que participarán no programa do Polo de aceleración do sector dos videoxogos, financiado ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 como resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT207J).

O programa está dirixido a proxectos emprendedores polo que as beneficiarias deberán ser novas empresas, físicas ou xurídicas, con menos de 10 meses de existencia, desde o seu inicio de actividade en calquera dos ámbitos da cadea de valor da industria dos videoxogos e contidos interactivos, con sucursal ou oficina permanente na Comunidade Autónoma de Galicia ou nun Estado membro da UE ou que forme parte do acordo que establece a Área Económica Europea e que desenvolvan a súa actividade habitual en Galicia.

O obxectivo principal do Polo de aceleración dos videoxogos é iniciar un proceso de vertebración sectorial, desenvolvendo o talento de toda a cadea de valor do sector dos videoxogos e contidos interactivos para:

– Aumentar a base de empresas do sector dos videoxogos.

– Fomentar e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados nacionais e internacionais.

– Conseguir unha maior especialización empresarial e unha maior distribución xeográfica destas empresas.

O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da correspondente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220511/AnuncioG1097-280422-0001_gl.pdf