CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL CONVOCA AXUDAS Á REESTRUCTURACIÓN E RECONVERSIÓN DA VIÑA EN GALICIA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR446A).

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas viticultoras e futuros viticultores cuxos viñedos se destinen á produción de uva para vinificación.

Poderá subvencionarse unha ou varias das seguintes actuacións:

a) Reimplantación de viñas.

b) Reconversión varietal.

c) Mellora das técnicas de xestión de viñas.

As axudas poderán ser de:

a) Compensación pola perda de ingresos (2.226 euros/ha e campaña, de ser o caso).

b) Custos de reestruturación e reconversión da viña (50 % dos custos subvencionables).

O prazo para presentar as solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao de publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220330/AnuncioG0426-280322-0006_gl.pdf