ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL CONVOCA AXUDAS AO EMPRENDEMENTO DE PERSOAS MOZAS

Actividade obxecto de axuda e duración
 
As actividades obxecto de axuda serán o inicio da actividade emprendedora e os gastos necesarios para o desenvolvemento da mesma, durante o período subvencionable. Para que a actividade sexa subvencionable, o período subvencionable son os 6 meses seguintes desde o inicio formal da actividade de emprendemento. Considérase inicio formal da actividade o momento no que o beneficiario ou a beneficiaria estea dado de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) e alta na Seguridade social no réxime necesario para o desenvolvemento da mesma.
 
Para estes efectos, será necesario que o inicio formal da actividade por parte do beneficiario ou a beneficiaria realícese no prazo máximo de sesenta días a contar desde o día seguinte á recepción da notificación de resolución de outorgamento da subvención.
 
Conceptos susceptibles de axuda.
Os conceptos susceptibles de axuda e por tanto gastos subvencionables serán, sempre que sexan necesarios para o desenvolvemento do proxecto empresarial, os gastos derivados da posta en marcha dun novo proxecto empresarial realizados durante os seis meses primeiros de actividade, que estean vinculados á mesma e que poderán ser os descritos ou análogos:
• Gastos correspondentes ao pago de canons de entrada por franquía.
• Colaboracións externas / asesorías
• Programas formativos.
• Programas de aceleración empresarial.
• Misións comerciais, participación en feiras.
 
• Deseño da imaxe corporativa
• Deseño e elaboración de páxinas web ou portais corporativos virtuais
• Posicionamento web.
• Deseño e elaboración de catálogos de produtos e/ou servizos
• Desenvolvo de prototipos de I+D (pode incluír material e funxibles necesarios para a construción e posta a piques de prototipos)
• Investimentos en patentes e modelos de utilidade. Taxa de solicitude de rexistro de marca ou nome comercial a nivel nacional na OEPM. (Só primeira marca e unha clase). Deberá achegar impreso oficial de solicitude de rexistro de marca ou nome comercial.
• Gastos de constitución da sociedade.
• Certificación de sistemas de xestión e produtos: calidade, ambiental, I+D+i, seguridade.
• Adaptación e implantación da normativa de protección de datos persoais (LOPD) e adaptación do sitio web á lei de servizos da sociedade a información e comercio electrónico ( LSSICE).
 
 
 
Presentación de Solicitudes
Desde: 06/03/2022 0:00 ( UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Ata: 04/04/2022 23:59 ( UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
 
Información: EOI convoca a concesión de subvencións para o fomento do emprendemento de mozos/as de máis de dieciseis anos e menores de trinta anos, co fin de que as persoas mozas non ocupadas, nin integradas nos sistemas de educación ou formación regrada poidan iniciar un proxecto emprendedor e xerar autoemprego, de acordo co previsto na Orde ICT/816/2020, do 10 de agosto.
 
DATOS XERAIS CONVOCATORIA: Marzo 2022
PRAZO DE PRESENTACIÓN: O prazo de presentación das solicitudes será de 30 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no BOE
 
BENEFICIARIOS/AS: Mozos/as de máis de 16 anos e menores de 30 anos, que cumpran cos requisitos recolleitos na Lei 18/2014, de 15 outubro, para beneficiarse dunha acción derivada do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con residencia en ámbito nacional.
 
MÁIS INFORMACIÓN: Importe máximo da axuda: 3.000 € por beneficiario.
 
Se ten algunha dúbida ou dificultade para encher esta solicitude, por favor diríxase a: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.