on 20 Xaneiro 2021
 

Requisitos:
- FORMACIÓN: DELIÑANTE /ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.
- AUTOCAD CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 ANO EN REFORMAS DE INTERIORES E LOCAIS COMERCIAIS DISPOÑIBILIDADE PARA VIAXAR.

DENTIFICADOR DA OFERTA:
12/2021/274
DETALLES:

MEDIO DE CONTACTO:
Teléfono : 881867305

Tamén o podes solicitar a través de internet: https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home

on 20 Xaneiro 2021
 

Requisitos:
- Formación relacionada con atención a domicilio de persoas dependentes.
- Permiso de conducir B.

IDENTIFICADOR DA OFERTA:
12/2021/267
Teléfono : 881 867 304

Podes inscribirte a través de internet a través do seguinte enlace:https://emprego.xunta.es/openampro/UI/Login?goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home