CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN TRABALLO SOCIAL E UNHA BOLSA DE TITULADOS UNIVERSITARIOS EN EDUCACIÓN SOCIAL

 

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a contar a partires do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial de Pontevedra. 

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/05/14/2024029904