CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O POSTO DE PEÓN DE LIMPEZA VIARIA E ROZA FORESTAL

O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

As bases publicaranse íntegramente no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica do Concello de O Rosal (https://orosal.sedelectronica.es), no Portal de Transparencia do Concello (https://orosal.sedelectronica.es/transparency).

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2024/04/01/2024019448