APERTURA NOVO PRAZO PRESENTACIÓN INSTANCIAS LISTAS SUBSTITUCIÓN TÉCNICO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Polo que se abre un novo prazo de presentación de solicitudes, que será de dez (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da rectificación mencionada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, indicando que os aspirantes xa presentados, salvo manifestación expresa en contrario feita por eles, continuarán no proceso selectivo.

O anuncio de modificación das bases publicaranse na páxina web municipal https://ponteareas.gal. e no taboleiro de edictos electrónico.