UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2024 pola que se convocan probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional cociñeiro/a, grupo IV.1, pola quenda de acceso libre.

O sistema de selección será o de concurso-oposición

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240312/AnuncioG2018-010324-0001_gl.pdf