Boqueixón

Bases e convocatoria do proceso de selección mediante concurso-oposición dunha praza de administrativo/a interino/a adscrito/a ao Departamento de Promoción Económica e creación dunha bolsa de emprego

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/06/19/2023_0000004768.html