CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE FUNCIONARIO/A DE CARREIRA DE TÉCNICO/A MEDIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/06/15/2023040258