ANUNCIO DAS BASES E CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFECCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PEÓNS DE SERVIZOS VARIOS (GRUPO E/ OUTRAS AAPP)

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/06/13/2023_0000004605.html