1.—Catro prazas de técnica/o media/o de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala de xestión e integradas no grupo A2 (unha ofertada en 2022 e tres en 2023)

2.—Unha praza de técnica/o media/o de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala de xestión e integrada no grupo A2, reservada a persoas con discapacidade (ofertada en 2022)

3.—Tres prazas de administrativa/o, rama tributaria, encadradas nas escala de Administración especial, subescala administrativa e integradas no grupo C1 (ofertadas en 2022)

4.—Unha praza de enxeñeira/o de camiños, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior e integrada no grupo A1 (ofertada en 2020)

5.—Unha praza de psicóloga/o, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior e integrada no grupo A1 (ofertada en 2021)

6.—Unha praza de diplomada/o en Enfermería, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior e integrada no grupo A2 (ofertada en 2021)

7.—Unha praza de técnica/o auxiliar de proxectos, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1 (ofertada en 2022)

8.—Unha praza de informático/a programador/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1 (ofertada en 2022)

9.—Unha praza de técnica/o auxiliar en medio ambiente, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1 (ofertada en 2022)

10.—Tres prazas de auxiliar de laboratorio, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios e integradas no grupo C2 (unha ofertada en 2022 e dúas en 2023)

11.—Dúas prazas de oficial/a de servizos xerais e subalternos, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios e integradas no grupo C2 (ofertadas en 2022)

12.—Unha praza de oficial/a condutor/a maquinista, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios e integrada no grupo C2 (ofertada en 2021)

13.—Unha praza de oficial/a telefonista, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios e integrada no grupo C2 (ofertada en 2021)

14.—Unha praza de auxiliar de atención ao público, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase cometidos especiais e integrada no grupo C2 (ofertada en 2023)

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/06/09/2023042014

1.—Tres prazas de técnica/o de laboratorio, encadradas na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, integradas no grupo A1, polo sistema de concurso-oposición (ofertadas nos anos 2022 e 2023).

2.—Unha praza de técnica/o media/o de xestión tributaria, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase media, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso-oposición (ofertada no ano 2023).

3.—Tres prazas de administrativa/o de Administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala administrativa, integradas no grupo C1, polo sistema de concurso-oposición, quenda de promoción interna, unha delas reservada a persoas con discapacidade (ofertada no ano 2023).

4.—Seis prazas de administrativa/o, rama tributaria, encadradas na escala de Administración xeral, subescala administrativa, integradas no grupo C1, quenda de promoción interna (ofertadas no ano 2023).

5.—Seis prazas de vixilante de residuos, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integradas no grupo C1, polo sistema de concurso-oposición, quenda de promoción interna (ofertadas no ano 2023).

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/06/09/2023042015