CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO NO POSTO DE "EDUCADOR/A FAMILIAR". CONCELLO DE POIO

O prazo de presentación será de 8 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2023/06/12/2023040201